Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Počet firiem: 25
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
31821316: Agentúra podporovaného zamestnávania n.o.
31821553: Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková orgnizácia
31753485: Detský domov STUDIENKA - Centrum sociálnych služieb
31750338: Diagnostické centrum
30842344: Dom tretieho veku
00226840: Domov dôchodcov
30804191: Domov dôchodcov Rača
00641405: Domov pri kríži
30779278: Domov seniorov ARCHA
00604950: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
00604968: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
30843251: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA
00641413: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH KAMPINO
00604879: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH
37924168: Harmónia života, n.o.
31748392: LACKO n.f.
35857188: MEDIKA-R, a.s.
37924303: OÁZA SENIOROV n.o.
35699914: Opatrovateľský dom HORIZONT, spol. s r.o.
30775205: Petržalský domov seniorov